Serveis de manteniment

COPREMAN presta una àmplia gamma de serveis a tota mena d'empreses i entitats.

Manteniment preventiu

La inspecció periòdica d’equips i instal·lacions ens permet detectar averies repetitives , augmentar la vida útil dels equips, disminuir costos de les reparacions, detectar punts febles en les instal·lacions, optimitzar el consum elèctric, entre una llarga llista d’avantatges.

Manteniment correctiu

Oferim als nostres clients la modalitat que més s’ajusti a les seves necessitats: servei 24h, 365 dies a l’any. Copreman Serveis disposa de personal amb gran experiència, altament qualificat i especialitzat.

Manteniment proactiu

Els nostres tècnics, col·laboradors i executius estan involucrats activament en el manteniment de les instal·lacions de les quals som responsables. La planificació de les operacions de manteniment i el seguiment estratègic de les mateixes ens permet la constant comunicació amb els nostres clients mitjançant informes periòdics i específics. Els nostres clients romanen totalment informats sobre l’avaluació de les seves instal·lacions, permetent així la màxima operativitat i per tant l’optimització econòmica d’aquestes.

Manteniment normatiu

Actuacions sistemàtiques per a complir les normatives vigents dels organismes oficials respecte a les instal·lacions.

Manteniment predictiu

El seguiment del desgast d’una o més peces o component d’equips prioritaris a través d’anàlisis de símptomes, o estimació feta per avaluació estadística, tractant d’extrapolar el comportament d’aquestes peces o components i predir el seu comportament ens permet anticipar possibles avaries amb el conseqüent estalvi econòmic en intervencions correctives.

Manteniment integral

Compendi de tots els serveis anteriors per a clients que desitgen externalitzar tot el seu manteniment incloent treballs d’obra civil.

GMAO

COPREMAN empra el programa Gestió Integral de Manteniment -GIM – TCMAN, una aplicació de reconegut prestigi i que aposta de forma clara per l’aplicació de les noves tecnologies, un programa innovador i en constant actualització.

El programa permet especificar i codificar els elements que componen les instal·lacions així com les tasques de manteniment predictiu i preventiu a realitzar, la seva periodicitat, les eines i maquinària específica assignades a l’element i les mesures preventives de riscos laborals a prendre.

El programa permet optimitzar les actuacions de manteniment mitjançant els plannings així com l’assignació dels recursos humans necessaris per la correcte execució dels treballs.

Les actuacions correctives realitzades queden reflectides en cada element permetent així el seguiment històric dels treballs, de manera que es poden modificar la periodicitat de les actuacions en cas de detectar aquesta necessitat o recomanar als nostres clients les mesures a prendre per a adequar els elements a un correcte funcionament de les instal·lacions.

A més, posem a la disposició dels nostres clients l’eina informàtica WEB CLIENT, que permet el seguiment ONLINE a temps real del manteniment, permetent visualitzar els treballs realitzats en cada element així com les intervencions previstes. Aquesta eina, a més, permet al client COMUNICAR ONLINE totes les incidències detectades la qual cosa generarà automàticament una acció correctiva per part de la nostra empresa i permetrà fer el seguiment de l’esmena de la incidència.