Registre d‘Agents de Seguretat Industrial de Catalunya

Amb data 12 de Juny de 2017, es va publicar en el BOE, el reial decret 513/2017, de 22 de Maig, pel qual s’aprovava el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, el qual té per objecte la determinació de les condicions i requisits exigibles en el disseny, instal·lació/aplicació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que conformen instal·lacions de protecció activa contra incendis.

Una de les novetats més importants del nou reglament consisteix en l’obligatorietat, per part de l’empresa que realitza el servei o les instal·lacions, d’estar qualificada per a això. Una de les condicions imprescindibles és disposar de la certificació ISO 9001:2015 per a garantir que els procediments compten amb les màximes garanties tècniques així com uns elevats estàndards de qualitat.

COPREMAN SERVICIOS, en honor d’oferir sempre el millor servei als seus clients disposa de l’acreditació i està inscrita en el Registre d’Agents de Seguretat Industrial de Catalunya com a empresa instal·ladora, mantenidora i reparadora d’instal·lacions de detecció i extinció d’incendis.

Certificat ISO

Document RASIC

Política de Qualitat