Instal·lacions Integrals

COPREMAN presta una àmplia gamma de serveis a tota mena d'empreses i entitats.

Climatització

Industrial


Comercial


Edificació


Ventilació


Aparcaments


Naus de fabricació


Tractament d’aire


Humidificació i des-humidificació


Filtratge d’aire i purificació

Calefacció

Calderes i producció


Energia solar tèrmica


Industrial


Semi-industrial


Domèstic

Electricitat Baixa i Mitjana tensió

Industrials


Comercials


Edificació


Iluminació interior / exterior


Iluminació especial


Quadres elèctrics


Control i gestió


Energia solar fotovoltaica

Contra incendis

Detecció d’incendis


Extinció activa i passiva

Infraestructures, Comunicacions, Senyals

Equips i xarxes de distribució veu i dades


CCTV i control d’accessos


Seguretat i anti-intrusió

Lampisteria i Fluids

Xarxes de distribució


Sanitaris i aixeteries


Equips de bombament i pressió


Tractaments per a depuració i desinfecció

Gasificació i Gasos Especials

Gasos i combustibles


Gasos medicinals


Gas natural


Estacions de regulació i mesura


Xarxes de distribució

Serveis Especials

Auditoria integral d’instal·lacions i plans de manteniment


Legalitzacions i tràmits administratius


Estudis i auditories energètiques i mediambientals


Enginyeria de projecte