Construcció i Rehabilitació

De forma paral·lela als serveis prestats en l’execució d’instal·lacions i la seva conservació, i com a valor destacat i remarcable, la nostra empresa també focalitza la seva activitat en la construcció, reforma i rehabilitació d’edificis i espais. Aquest servei és molt valorat i demandat pels nostres clients que veuen com se’ls simplifica notablement situacions de coordinació en l’execució de treballs de diferents naturaleses (obra i instal·lacions).

Entre les diferents tipologies de projectes d’obra i serveis que realitzem destaquem la construcció i intervencions intensives en equipaments (escoles, poliesportius, centres gerontològics, centres de salut, etc…), sector residencial (habitatges), edificis d’oficines, hotels, infraestructures culturals, instal·lacions industrials i de magatzematge, immobles i oficines d’organismes públics i altres dependents de l’Administració.

Oferim la possibilitat de realitzar noves instal·lacions i reformes així com la possibilitat d’executar projectes claus en mà incloent la confecció del mateix d’acord amb les necessitats del client, gestió de permisos necessaris, execució de l’obra, control econòmic de la mateixa i lliurament de l’obra amb la seva legalització pertinent.

Alguns dels nostres projectes realitzats